Laxerende groente en fruit die obstipatie tegengaan

Een groot gedeelte van de Nederlanders heeft last van obstipatie. Dat is natuurlijk ook niet [...]